ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อะไหล่รถหัวลาก)
Posted : October 28, 2020
Experience : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ช่วงเงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Employment Type : English Level :
ระดับ : เจ้าหน้าที่
Job Summary :
  1. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรืออะไหล่ ให้อยู่ภายในระยะเวลากำหนดและตรงตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ
  2. ต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ ให้ได้สินค้าหรืออะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  3. ติดตามสินค้าหรืออะไหล่ และการจัดส่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งภายใน และภายนอก
  4. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ เปิดบิล เปิดเอกสารใบ PO
  5. ทำการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับสินค้า
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย