ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง(รถหัวลาก)
Posted : October 28, 2020
Experience : ตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป ช่วงเงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Employment Type : English Level :
ระดับ : เจ้าหน้าที่
Job Summary :
  1. ควบคุมดูแลช่างซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  2. รับแจ้งซ่อมจากพนักงานขับรถหัวลาก
  3. วางแผนการซ่อมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  4. ควบคุมดูแลงานสต๊อกอะไหล่
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา