ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ (ประจำสาขาศรีราชา)
Posted : March 22, 2023
Experience : 1-2 ปี ช่วงเงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Employment Type : จป.วิชาชีพ English Level :
ระดับ : เจ้าหน้าที่
Job Summary :

รายละเอียดงาน

- จัดทำเอกสาร ควบคุมดูแลประสานงานการทำงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ของพนักงานในบริษัทฯ - ประสานงานติดต่อเรื่องเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานราชการตามกฏหมายกำหนด - จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย - อบรม ปฐมนิเทศพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
  3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นจป.วิชาชีพได้
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถขับรถยนต์ได้และเดินทางปฏิบัติงานนอกเวลาได้ตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉิน