ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
Posted : October 28, 2020
Experience : ช่วงเงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Employment Type : English Level :
ระดับ : เจ้าหน้าที่
Job Summary :
  1. จัดทำทะเบียนงาน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารแผนกขนส่ง
  2. ประสานงานกับ พนักงานขับรถ จ่ายงาน , ติดตาม Update สถานะงาน
  3. ประสานงานลูกค้างานขนส่ง
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย