เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการโลจิสติกส์สู่ระดับสูงกว่ามาตรฐานสากล
 • มุ่งมั่นตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
 • ประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 • บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและสังคมส่วนรวม
 • ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
 • ต่อต้านสิ่งมึนเมา, สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
กลุ่มบริษัทของเรา
1) บริษัท ฟินมอร์ จำกัด
ให้บริการงานขนส่งทุกชนิดด้วย
 • รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ สำหรับขนส่งเหล็กม้วน หรือสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าหนัก
 • รถเทรลเลอร์ก้างปลา สำหรับขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือ
2) บริษัท สตีลโปรดักส์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
ให้บริการคลังสินค้าและลากพักตู้คอนเทนเนอร์
 • คลังสินค้าพร้อมอุปกรณ์เครนรางสำหรับยกขนเหล็กม้วน และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ
 • คลังสินค้าและรถยก forklift สำหรับสินค้าทั่วไป
 • ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมเครื่องมือเฉพาะในการยกตู้คอนเทนเนอร์
รถขนส่งของเรา
 • หัวลาก 250 คันของเราเอง ติดตั้งระบบติดตาม GPS ทุกคัน
 • แคร่หรือหางลาก (semi-trailer) ทั้งแบบ 2 เพลาและแบบ 3 เพลา จำนวน 420 คัน (ทั้งหางลากแบบพื้นเรียบและหางลากแบบก้างปลา)
ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ของเรา
 • ลานพักตู้คอนเทนเนอร์พื้นคอนกรีตขนาดพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ได้ประมาณ 1,380 ตู้
 • อุปกรณ์ยกตู้คอนเทนเนอร์Reach Stacker ขนาด 35 ตัน จำนวน 2 คัน
 • รถปั้นจั่น (Mobile Crane) ขนาด 80 ตัน จำนวน 1 คัน
คลังสินค้าของเรา
 • ประกอบด้วยคลังจำนวน 5 หลัง มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวมกว่า 30,000 ตารางเมตร
 • เครนรางขนาด 16 – 20 ตัน จำนวน 18 ชุด
 • รถยก (forklift truck) ขนาด 3 – 5 ตัน จำนวน 6 คัน
 • Ramp แบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อใช้ในการบรรจุหรือขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถยก forklift truck
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย
 • มีการหมุนเวียนจัดอบรมพนักงานขับรถ และฝ่ายปฏิบัติการ เป็นระยะตลอดทั้งปี
 • มีระบบติดตาม GPS ติดตั้งบนรถทุกคัน
 • มีการตรวจเช็คสารแอลกอฮอร์รายวัน และสุ่มตรวจสารเสพติด กับพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ
 • มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กับรถขนส่งและอุปกรณ์เครื่องมือ
 • พนักงานขับรถพร้อมใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก และ/หรือใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกชนิดใช้ในการขนส่งสินค้าอันตราย
 • ปฏิบัติงานด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเครื่องแบบพนักงาน
 • มีกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูแลการปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
 • มีการประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่ง ด้วยมูลค่าความคุ้มครอง 3 ล้านบาทต่อเที่ยว
 • มีการประกันภัยสินค้าระหว่างการจัดเก็บในคลังสินค้าของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าความคุ้มครองรวม 100 ล้านบาท
 • สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและระหว่างวันหยุด